PostHeaderIcon Η εταιρία

 

Η εταιρία Ι. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ιδρύθηκε το 1996 από τον κύριο Ιωάννη Παπαχριστόπουλο και από την πρώτη στιγμή πλαισιώθηκε από ικανά στελέχη, δημιουργώντας έτσι έναν ισχυρό και ολοκληρωμένο οργανισμό στο χώρο της πληροφορικής και του αυτοματισμού γραφείου. Τα έμπειρα στελέχη της γνωρίζουν τόσο τις ανάγκες της αγοράς όσο και τα προβλήματα του χώρου δίνοντας τις απαραίτητες ολοκληρωμένες λύσεις.

Θεσμός της εταιρίας είναι η καθολική εξυπηρέτηση των πελατών, ιδιαίτερα μετά την πώληση, με την παροχή εξειδικευμένων λύσεων και τη πλήρη τεχνική κάλυψη. Η φιλοσοφία της εταιρείας στηρίζεται στον σεβασμό και την ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη.

Η γνώση του χώρου, η μεγάλη πείρα, η αγάπη για το αντικείμενο των συνεργατών της, τα αυστηρά κριτήρια επιλογής μηχανολογικού εξοπλισμού, αλλά και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την σωστή και άρτια τεχνική υποστήριξη των πελατών της, είχε σαν αποτέλεσμα πολύ γρήγορα να φέρουν την ανοδική πορεία και το συνεχώς αυξανόμενο πελατολόγιο, καταξιώνοντας την εταιρία Ι. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ σαν την πρώτη εταιρία στο χώρο του αυτοματισμού γραφείου και της μηχανοργάνωσης.

Στόχοι της εταιρίας είναι :

 

 • Η παροχή υψηλού επιπέδου συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών πληροφορικής, μηχανογράφησης και προηγμένων δικτυακών τηλεπικοινωνιών σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και επαγγελματίες,
 • Η παροχή και η ανάπτυξη τεχνογνωσίας στο διαρκώς μεταβαλλόμενο πεδίο των νέων τεχνολογιών και η εξειδίκευση της εφαρμογή τους στην ιδιαίτερα απαιτητική αγορά της Κρήτης.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες προτάσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών της.
Διευρύνοντας έτσι την έννοια των ολοκληρωμένων λύσεων προϊόντων και υπηρεσιών, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρίας κινούνται γύρω από τρεις στρατηγικά επιλεγμένους άξονες που επιδιώκουν να καλύψουν τις ανάγκες της τοπικής αγοράς, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Οι κύριοι αυτοί άξονες δραστηριοποίησης είναι :

 • Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων πληροφορικής (System integration)
 • Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών (Service integration)
 • Ανάπτυξη και υλοποίηση εφαρμογών λογισμικού (Software integration)


 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στο λεξικό η λέξη "σύστημα" αναφέρεται ως: "ένα σύνολο από αλληλεπιδρώντα, αλληλεξαρτώμενα ή αλληλένδετα στοιχεία που σχηματίζουν ένα σύνθετο σύνολο". Στην Unicomp πιστεύουμε βαθιά ότι εργαζόμαστε με συστήματα και όχι απλά με μεμονωμένα υλικά και προγράμματα.

Θεωρούμε το άριστα εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό μας ως την σημαντικότερη επένδυσή μας. Πιστεύοντας ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι ο σημαντικότερος παράγοντας στην επιτυχία μίας εταιρείας, η Ι. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ διαθέτει προσωπικό με πνεύμα ομαδικότητας, πολυετή εμπειρία και υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκής εκπαίδευσης στο χώρο της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών.

  


ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Η εταιρία διαθέτει την εξειδικευμένη γνώση που απαιτείται για τη σωστή μελέτη των αναγκών μιας επιχείρησης τόσο από πλευράς ανάλυσης φυσικού προβλήματος όσο και από πλευράς συστηματικής ανάλυσης και υλοποίησης της μηχανογραφικής λύσης.

 • Μελέτη Αναγκών
 • Καταγραφή αναγκών και παροχή ολοκληρωμένης μελέτης
 • Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου
 • Μελέτη διαδικασιών και προετοιμασία πιστοποίησης κατά ISO
 • Μελέτη και παροχή του κατάλληλου υλικού
 • Υπολογιστές και περιφερειακά
 • Δίκτυα και λύσεις δικτύωσης
 • Μηχανές Γραφείου (Fax, Φωτοαντιγραφικά, BarCode, POS)
 • Μελέτη, προσαρμογή και παροχή του κατάλληλου λογισμικού
 • Πακέτα Μηχανογράφησης, E.R.P, M.R.P, C.R.M. Συστήματα, Διαχείριση Παραγωγής
 • Προϊόντα Microsoft (Office & Backoffice)
 • Κατά παραγγελία ή ειδικό Λογισμικό
 • Εγκατάσταση, Εκπαίδευση, Συνεχή & Άμεση Τεχνική Υποστήριξη
 • ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Η εταιρία μας είναι εξουσιοδοτημένος  αντιπρόσωπος της Avaya και της Nec 
  και
  συγκεντρώνει υψηλή τεχνογνωσία σε τεχνολογίες σταθερής τηλεφωνίας, δικτύων internet, τηλεεπικονωνιών (τηλειατρική, ευρυζωνικά δίκτυα, VPN) και διαδικτύωσης έχοντας έτσι την δυνατότητα να προσφέρει:

 

 

INTERNET ACCESS SERVICES

 • Πρόσβαση μέσω επιλεγόμενου τηλεφωνικού δικτύου
 • Πρόσβαση μέσω ISDN , ADSL ,VDSL (64 Kbps - 50 Mbps).
 • Πρόσβαση με μισθωμένες γραμμές από 33.6 Kbps - 2 Mbps.

INTERNET WWW SERVICES

 • Υπηρεσίες World Wide Web με δυνατότητα προβολής στο Internet
 • Υπηρεσίες περιεχομένου και πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων 
 • Δημιουργία Εργαλείων και εφαρμογών ASP και Web Services
 • Η εταιρία παρέχει μελέτη αρχιτεκτονικής, υλοποίηση όλου του φάσματος ενεργητικών και παθητικών στοιχείων οποιουδήποτε επιπέδου Δικτύου (τοπικής LAN ή ευρείας περιοχής WAN). Προσφέρει ευέλικτες λύσεις που υποστηρίζουν εύκολη επεκτασιμότητα στις συνεχείς ανάγκες αλλαγών και μεταβολών μιας επιχείρησης οποιουδήποτε μεγέθους.


 

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Με μια έμπειρη, εκπαιδευμένη και άρτια οργανωμένη τεχνική ομάδα (κάθε πελάτης παρακολουθείτε με C.R.M. σύστημα), η εταιρία προσφέρει πρωτοποριακές υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης OnSite (στο χώρο του πελάτη), OnStore (στους χώρους της εταιρίας), OnLine (μέσω τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης), OnPhone (τηλεφωνικές υπηρεσίες) :
 


 


ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

 • Αμεση - Ανταπόκριση εντός 24 ωρών
 • Μελέτη & αρχική συντήρηση του εξοπλισμού
 • Αντικατάσταση κρίσιμου εξοπλισμού
 • Online υποστήριξη & Ασφάλεια Δεδομένων
 • Πλήρη αναφορά & Διασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών (SLA)
 • Προστασία από Ιούς

 


 

 

ΥΨΗΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • Υποστήριξη Μηχανογραφικών Συστημάτων
 • Τεχνικές υπηρεσίες συντήρησης
 • Επισκευές και υποστήριξη-πιστοποίηση Δικτύων
 • Ανάκτηση Δεδομένων (Disaster Recovery) 

   

  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ


  Η Ι. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. είναι Intel Product Integrator, Microsoft

  Partner, CΙSCO Reseller, 3COM Bronze Partner,  εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της SingularLogic AE και πιστοποιημένη ως Singular ERP Partner,  και πολλών ακόμη ελληνικών εταιριών υλικού, λογισμικού και τηλεπικοινωνιών .

   

   ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001/2000

  Από το 2000 εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας για την σχεδίαση, ανάπτυξη, παραγωγή και διακίνηση των ολοκληρωμένων μηχανογραφικών και τηλεπικοινωνιακών λύσεών της καθώς και για την πώληση, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των υπολογιστικών και επικοινωνιακών προϊόντων που παρέχει στους πελάτες της κατά το πρότυπο ISO 9001/2000 (σύμφωνα με το 78 100 4959 πιστοποιητικό από τον γερμανικό φορέα TUV NORD CERT).


   

  ΠΕΛΑΤΕΣ

  Το πελατολόγιο, που έχει αναπτύξει η Εταιρεία (περί τις 3500 εμπορικές επωνυμίες έως τα τέλη του 2009) στην διάρκεια της δυναμικής και συνεχώς εξελισσόμενης πορείας της αποδεικνύει την εμπιστοσύνη των πελατών της στις υπηρεσίες της και δίνει στην εταιρία τη δυνατότητα να γνωρίζει αναλυτικά τις ανάγκες πολλών κλάδων, παρέχοντας υπηρεσίες κατάλληλα προσαρμοσμένες.

  Τα έργα των πελατών που έχει αναπτύξει η εταιρία αναφέρονται σε εγκαταστάσεις πληροφοριακών συστημάτων, εγκαταστάσεις δικτύων , τεχνικής υποστήριξης, εγκαταστάσεις μηχανογραφικών συστημάτων (M.I.S., E.R.P, C.R.M, Document Management συστημάτων) καθώς και εγκαταστάσεις εξειδικευμένου λογισμικού.Τελευταία Ενημέρωση (Πέμπτη, 22 Μάρτιος 2012 17:30)