Κεντρική Σελίδα

PostHeaderIcon Ιχνηλασιμότητα παρτίδων με barcode EAN128

Newsflash

Στα πλαίσια κάλυψης αναγκών ιχνηλασιμότητας παρτίδων , η εταιρία μας έχει αναπτύξει λογισμικό για pda που χειρίζεται δεδομένα barcode EAN128 . Το λογισμικό συνεργάζεται με τις εφαρμογές SEN και Galaxy της SingularLogic