Κεντρική Σελίδα Προϊόντα Software Galaxy

PostHeaderIcon Galaxy

Do you Speak Future ?

To αποτέλεσμα, αποτελεί για τη SingularLogic μια πολύ φιλόδοξη επένδυση τριών και πλέον ετών, που για την υλοποίησή της εργάστηκε το καλύτερο στελεχικό δυναμικό του χώρου της πληροφορικής, αξιοποιήθηκαν οι σύγχρονες διεθνείς τάσεις και συνδυάστηκαν η τεχνολογία .net 3.5/4.0 της Microsoft με το εξελιγμένο περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών Galaxy της SingularLogic.

Το αποτέλεσμα είναι μια σουίτα επιχειρηματικών εφαρμογών (ERP, CRM, Commercial, Retail, Restaurant κ.λπ.), που απευθύνονται σε κάθε είδος και μέγεθος επιχείρησης και εξασφαλίζουν απεριόριστες δυνατότητες προσαρμογής και εξατομίκευσης, πρόσβαση από παντού (κινητό, netbook ή τον Η/Υ του γραφείου), σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, λειτουργία στις δημοφιλέστερες βάσεις δεδομένων (SQL Server 2008, Oracle 11g R2), ασύγκριτη ταχύτητα (full 64-bit Support), αυτοματοποίηση των διαδικασιών, επιχειρηματική ευφυΐα, πλούσια λειτουργικότητα, πλήθος πληροφοριών, συνολικό έλεγχο – εικόνα της επιχείρησης από ένα σημείο, δυνατότητα εύκολης αναβάθμισης και μοναδική εμπειρία χρήσης.

Παράλληλα, αξιοποιεί το μοντέλο του Cloud Computing για να υποστηρίξει νέους τρόπους διανομής λογισμικού (SAAS) ως υπηρεσία μέσω Internet με μηνιαία συνδρομή από το data center της εταιρείας, καθώς και Outsourcing υπηρεσιών (managed services).

Βασικά Χαρακτηριστικά
Βασικά τεχνολογικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας Galaxy είναι τα εξής:

.net 3.5 / 4.0
Οι προηγμένες δυνατότητες (WPF, WCF, WF) που παρέχει η πλατφόρμα .net 3.5/4.0 επί της οποίας έχει υλοποιηθεί η τεχνολογία Galaxy, προσφέρουν στις επιχειρήσεις σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, ασφαλείς και γρήγορες επικοινωνίες μεταξύ απομακρυσμένων θέσεων εργασίας και απόλυτη προσαρμογή στις ανάγκες τους.

Work flow enabled
Ενσωματώνει όλες τις εταιρικές διαδικασίες και τις αυτοματοποιεί (δημιουργία εγκριτικών ροών με φάσεις και εγκρίνοντες, υπενθυμίσεις, ενέργειες που παράγονται αυτόματα κ.ά.), με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν χαμένοι χρόνοι και να εξαλείφονται τα λάθη.

Αποτελεσματική Απομακρυσμένη Πρόσβαση
Βελτιστοποιείται ο τρόπος ανταλλαγής δεδομένων κατά την απομακρυσμένη πρόσβαση στο σύστημα, ώστε να εξασφαλιστεί ο μικρότερος δυνατός χρόνος απόκρισης, ανεξάρτητα από το μέσο επικοινωνίας (Leased line ή ADSL broadband ή Mobile Internet) που χρησιμοποιείται για την σύνδεση στο Internet.

Προηγμένη Ασφάλεια
Εξασφαλίζονται υψηλά επίπεδα ασφαλείας στην επιχείρηση. Συγκεκριμένα ο έλεγχος πρόσβασης, η ακεραιότητα δεδομένων, η εμπιστευτικότητα, η δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών συστημάτων ασφαλείας (ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης) και η διαβάθμιση ασφαλείας για απομακρυσμένη πρόσβαση, είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που προσφέρει η τεχνολογία Galaxy.

Βάσεις Δεδομένων
Οι εφαρμογές που αναπτύχθηκαν πάνω στην τεχνολογία Galaxy λειτουργούν στις πιο δημοφιλείς βάσεις δεδομένων  Sql Server 2008 αλλά και  Oracle 11g R2.

64 bit
Αξιοποιούνται όλες τις δυνατότητες του εξοπλισμού και των σύγχρονων 64bit λειτουργικών συστημάτων (Full 64-bit Support), πετυχαίνοντας καλύτερες επιδόσεις στην εκτέλεση των εργασιών.

Windows 7 ready
Προσφέρονται όλες τις δυνατότητες των Windows 7 μέσα από το Galaxy, όπως: widgets, tabbedthumbnails previews κ.ά.

Εξατομικευμένο περιβάλλον
Οι χρήστες των εφαρμογών πρέπει να δουλεύουν σε περιβάλλον ανάλογο με το ρόλο τους, τις ανάγκες τους και βεβαίως εύχρηστο και ευχάριστο. Στις εφαρμογές της τεχνολογίας  Galaxy το περιβάλλον εργασίας προσαρμόζεται για κάθε χρήστη.
Έτσι ο χρήστης μπορεί μόνος του :
• να σχεδιάσει την επιφάνεια εργασίας του (desktop) επιλέγοντας από τα προτεινόμενα widgets αλλά και να δημιουργήσει δικά του για επιπλέον πληροφόρηση.
• να ορίσει τις πιο συνηθισμένες εργασίες του στην επιλογή favorites-αγαπημένα ώστε να έχει άμεση πρόσβαση σε αυτές.
• να σχεδιάσει τις οθόνες εργασιών της εφαρμογής και τις λίστες εγγραφών (browsers) ανάλογα με τις ανάγκες, τις προτεραιότητες και τις ευκολίες που ο ίδιος επιθυμεί.
• να προσαρμόσει όλες τις έτοιμες εκτυπώσεις ανάλογα με τις ανάγκες πληροφόρησης και απεικόνισης που έχει.

Customization tools
Οι εφαρμογές της τεχνολογίας Galaxy προσαρμόζονται πλήρως στις ειδικές επιχειρηματικές διαδικασίες και συνήθειες της κάθε εταιρίας. Προσφέρουν μοναδική ευελιξία στην επιχείρηση εφόσον δίνουν δυνατότητες : 
• Σχεδιασμού και προσθήκης νέας λειτουργικότητας
• Δημιουργίας νέων διαδικασιών, όπως εγκριτικές ροές με φάσεις και εγκρίνοντες, υπενθυμίσεις, ενέργειες που παράγονται αυτόματα κ.τ.λ.
• Ορισμού νέων αυτόματα υπολογιζόμενων δεικτών πληροφόρησης
• Διαμόρφωσης οθονών
• Σχεδιασμού παραμετρικών αναφορών και εκτυπώσεων

One View
Η διοίκηση καλείται να αξιολογήσει την απόδοση της επιχείρησης, να εντοπίσει τις ευκαιρίες και τους κινδύνους  και να πάρει έγκαιρα τις σωστές αποφάσεις. Το  Galaxy προσφέρει τη δυνατότητα στη διοίκηση να πληροφορηθεί «με μια ματιά» για την οικονομική εξέλιξη της επιχείρησης με την εμφάνιση οικονομικών μεγεθών που αφορούν την επιχειρηματική, εμπορική και οικονομική δραστηριότητα. Επιπλέον ενημερώνεται άμεσα (real time) για τους δείκτες ανάπτυξης, αποδοτικότητας και παραγωγικότητας (KPI’s) της επιχείρησης.

Έξυπνη Αναζήτηση
Με το έξυπνο εργαλείο ανεύρεσης του Galaxy παρέχεται η δυνατότητα  άμεσου και εύκολου εντοπισμού όλων των εργασιών και υποεργασιών του menu, αλλά και των δεδομένων σε επιλεγμένες οντότητες (π.χ. Πελάτες, Προμηθευτές, Είδη κλπ.).

Πολυγλωσσικότητα
Το περιβάλλον των εφαρμογών Galaxy είναι πολυγλωσσικό, οπότε επιλέγοντας γλώσσα κατά τη εισαγωγή, όλα τα menu αλλά και τα δεδομένα εμφανίζονται σε αυτή. Επιπλέον τα δεδομένα μπορούν να αποθηκεύονται σε πολλαπλές γλώσσες. Έτσι λύνεται το θέμα της γλώσσας για τα υποκαταστήματά στο εξωτερικό ή τους ξενόγλωσσους χρήστες της εφαρμογής.

Με την τεχνολογία Galaxy, η παραγωγικότητα και αποδοτικότητα της επιχείρησης προάγεται μέσα από την χρήση των παρακάτω δυνατοτήτων:

Stay connected
Η παραγωγικότητα των χρηστών και των  στελεχών της επιχείρησής αυξάνεται καθώς είναι δυνατόν να έχουν πρόσβαση στο σύστημα από παντού, εντός και εκτός γραφείου, οποιαδήποτε στιγμή, με οποιαδήποτε συσκευή (Desktop PC, Laptop, Netbook, Smart phone) και με οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας.

MS Office smart integration
Οι εφαρμογές Galaxy υποσρτηρίζουν αμφίδρομη επικοινωνία με το MS Office.  Είναι δυνατόν να εισάγονται και να εξάγονται δεδομένα, όπως επίσης να χρησιμοποιηθούν έξυπνες φόρμες του MS Excel και του MS Word για την εισαγωγή στοιχείων στις εφαρμογές Galaxy με ταυτόχρονη πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων ελέγχων. Επίσης οι χρήστες του CRM μπορούν να δουν τις επαφές τους, τα ραντεβού τους και να αξιοποιήσουν τη λειτουργικότητα του CRM μέσα από το Outlook.

Smart alerts
Αυτόματες ειδοποιήσεις (smart alerts), προς το χρήστη και άλλους αποδέκτες, μέσω email, sms ή ακόμα και σε bipper, για προκαθορισμένα συμβάντα, όπως έγκριση παραγγελιών, χαμηλό στοκ αποθήκης, ολοκλήρωση προγραμματισμένων εργασιών και ασύγχρονων αναφορών (scheduler)  κ.τ.λ.

Business Intelligence
Οι εφαρμογές Galaxy, με το σύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας που διαθέτουν προσφέρουν έξυπνη ομαδοποίηση και ανάλυση των επιχειρησιακών δεδομένων μέσω αναφορών, γραφικών, κύβων, δεικτών επιχειρησιακής απόδοσης (KPI’s). Όλη αυτή η πληροφορία είναι δυνατόν να επεξεργαστεί και μορφοποιηθεί  προκειμένου να παρουσιαστεί με τον επιθυμητό τρόπο ώστε να αποτελέσει ένα ισχυρό  εργαλείο υποστήριξης των επιχειρηματικών αποφάσεων.


Δείτε περισσότερα : Παρουσίαση
Video: