Κεντρική Σελίδα Προϊόντα Software Εμπορικές Εφαρμογές

PostHeaderIcon Εμπορικές Εφαρμογές

 

Εμπορικές Εφαρμογές

Η SingularLogic, έχοντας βαθιά γνώση της ελληνικής πραγματικότητας στο χώρο των επιχειρήσεων, σχεδίασε και ανέπτυξε ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο Εμπορικών & Οικονομικών εφαρμογών, που καλύπτουν πλήρως τις εξειδικευμένες ανάγκες των μικρομεσαίων & μεσαίων επιχειρήσεων.

Το χαρτοφυλάκιο Εμπορικών  συστημάτων της SingularLogic αποτελείται από τις εξής εφαρμογές :

 

 

 
 

Manager Next

Ολοκληρωμένη λύση μηχανο- γράφησης, που απευθύνεται στις μικρές και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, καλύπτοντας πλήρως τις δραστηριότητες τους, μέσα από ένα σύγχρονο περιβάλλον, φιλικό και εύχρηστο.
 

Control

Η οικογένεια εμπορολογιστικών εφαρμογών, οι οποίες μετατρέπουν τις συναλλαγές σε πηγές πληροφόρησης και δίνουν άμεσα την εικόνα της μικρομεσαίας επιχείρησης στην οποία απευθύνεται.
 
 

Eurofasma

Αποτελεί μια καταξιωμένη οικογένεια εφαρμογών διοίκησης και ανάπτυξης μικρομεσαίων και μεσαίων επιχειρήσεων, που καλύπτει την εμπορική και οικονομική λειτουργία τους, αλλά και μια σειρά ειδικών λειτουργιών.
 

Eurofasma Next

H πρωτοποριακή οικογένεια εφαρμογών εμπορικής και χρηματοοικο- νομικής διαχείρισης για μεσαίες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριότητας, διάδοχος της δημοφιλούς εμπορικής εφαρμογής Eurofasma. 
 
 
 
1 Νέα Εφαρμογή Λιανικής ARTIUS
2 Singular Retail System
3 Singular Enterprise
4 Control
5 Eurofasma Next
6 Manager Next
7 Eurofasma