Κεντρική Σελίδα Προϊόντα Software Εφαρμογές Λιανικής

PostHeaderIcon Singular Retail System

Εμπορικές Εφαρμογές

Λύση για καταστήματα εντατικής Λιανικής Πώλησης

 

                               

Oλοκληρωμένη και τεχνολογικά άρτια εφαρμογή λογισμικού με προηγμένες λειτουργίες, η οποία απευθύνεται στις εξειδικευμένες, διαχειριστικές και κρίσιμες (mission-critical) λειτουργικές ανάγκες των (αλυσίδων) καταστημάτων πώλησης αγαθών & υπηρεσιών, ανεξαρτήτως μεγέθους και τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας

Ενδεικτικά αναφέρονται:
Supermarkets, Hypermarkets, Discount Stores, Delicatessen, πολυκαταστήματα, Cash & Carry, DIY, καταστήματα καλλυντικών και ποτών, καταστήματα αφορολόγητων ειδών, εξειδικευμένα καταστήματα, καταστήματα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, κ.λπ.

Τι περιλαμβάνει

Υποσυστήματα
  • SingularLogic Retail System/Front Office

SingularLogic Retail System/FO-Kernel: Βασική διαχείριση καταστήματος. Συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων των συναλλαγών που προέρχονται από τα PoS ενώ τα τροφοδοτεί με όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη διεξαγωγή των πωλήσεων.

SingularLogic Retail System/FO PoS & Com: λειτουργεί στις ταμειακές μηχανές (PoS) και υποστηρίζει ολόκληρο το εύρος εργασιών και λειτουργιών των ταμείων και την επικοινωνία με την βασική διαχείριση καταστήματος.

SingularLogic Retail System/FO-PLU Devices: επιτρέπει το χειρισμό και τον κεντρικό έλεγχο των δικτύων ζυγιστικών μηχανών, συσκευών ελέγχου τιμών και ηλεκτρονικών ετικετών διαφόρων κατασκευαστών.

SingularLogic Retail System/FO-Customer Loyalty: υποστηρίζει την εφαρμογή πολιτικών πιστότητας πελατών και ενσωματώνει στην κυρίως εφαρμογή ένα ισχυρό εργαλείο μάρκετινγκ.

SingularLogic Retail System/FO-Duty Free Support: προσθέτει τη λειτουργικότητα που απαιτείται από το περιβάλλον των Καταστημάτων Αφορολόγητων Ειδών.

  • SingularLogic Retail System/Back-Office

SingularLogic Retail System/BO-Basis: ολοκληρώνει και επεκτείνει την αυτοματοποίηση των διαδικασιών του καταστήματος στα σημεία που βρίσκονται «πίσω από τα ταμεία». Έλεγχος και διαχείριση των τοπικών αποθηκευτικών χώρων και των διακινήσεων των αγαθών καθώς και ταμειακή διαχείριση του καταστήματος.

SingularLogic Retail System/BO-Handheld Terminals: αυτοματοποιεί μία ευρεία γκάμα από λειτουργίες του καταστήματος που αφορούν τις παραγγελίες, τις παραλαβές και την αποθήκη (π.χ. απογραφές) και γενικά τη διακίνηση των αγαθών με χρήση φορητών τερματικών.Διαχείριση Συναλλασσομένων

Δυνατοί Συνδυασμοί
  • SingularLogic Retail System/Front Office -Kernel
  • SingularLogic Retail System/Front Office PoS & Com
  • SingularLogic Retail System/Back Office-Basis

και άλλες περιφερειακές εφαρμογές κατ’ επιλογή του πελάτη.

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

Ισχύς, προσαρμοστικότητα και εκτεταμένη λειτουργικότητα

Το SingularLogic Retail System αναπτύχθηκε εξ αρχής και μέχρι την τελευταία του λεπτομέρεια ως σύστημα προηγμένης τεχνολογίας. Η ανοιχτή, πολλών επιπέδων (n-tier), 32bit client-server αρχιτεκτονική του συμπληρώνεται από πρότυπες και αποκλειστικές τεχνολογίες για να δημιουργηθεί μια πρωτοποριακή, ολοκληρωμένη λύση που εγγυάται τη διατήρηση της αξίας της και στο μέλλον. Για να επιτευχθούν οι απαιτούμενοι υψηλοί βαθμοί διαθεσιμότητας και ασφάλειας του συστήματος, η SingularLogic δεν έκανε συμβιβασμούς.

Το SingularLogic Retail System μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε επιχείρηση λιανικής πώλησης, ανεξαρτήτως μεγέθους, απαιτήσεων σύνδεσης και τύπου επιχειρηματικής δραστηριότητας (ειδικευμένα καταστήματα / υπεραγορές, πολυκαταστήματα, μικροκαταστήματα κτλ.). Συγχρόνως, έχει τη δυνατότητα να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται για να καλύπτει όλες τις μελλοντικές τεχνολογικές ή επιχειρησιακές ανάγκες.

Το SingularLogic  Retail System στα σημεία πώλησης

Χάρη στην ευκολία χρήσης και την αμεσότητά του, δεν γίνεται αντιληπτό ότι πρόκειται για μια ιδιαιτέρως πολύπλοκη εφαρμογή λογισμικού. Η βασική τεχνολογία και η φιλοσοφία σχεδιασμού επιτρέπουν την απρόσκοπτη λειτουργία του ακόμα και όταν προκύπτουν σοβαρές βλάβες στο σύστημα, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν τη δυνατότητα για ad-hoc πωλήσεις χωρίς πρόσβαση στο δίκτυο (off-line).

Τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού των PoS αξιοποιούνται στο μέγιστο βαθμό πάντοτε εξασφαλίζοντας την αυτόματη αμφίδρομη ανταλλαγή και το σωστό συγχρονισμό των δεδομένων μεταξύ του server και των σημείων πώλησης.

Ο τελικός χρήστης, έχει στη διάθεσή του να επιλέξει μια πλειάδα λειτουργιών. Το πληκτρολόγιο, μπορεί να παραμετροποιηθεί και να διαρθρωθεί σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, χρησιμοποιώντας άμεσα τις διαθέσιμες λειτουργίες της εφαρμογής. Οι διαθέσιμες λειτουργίες στο PoS είναι πλήρως παραμετρικές και εμφανίζονται στο χειριστή με απλό και άμεσο τρόπο.

Το SingularLogic Retail System στα σημεία ελέγχου του καταστήματος

Εκτός από την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας ακόμα και σε περίπτωση βλαβών και του αυτόματου συγχρονισμού των δεδομένων μεταξύ server και PoS, το SingularLogic Retail System/Front-Office παρέχει και δυνατότητες πλήρους παρακολούθησης (on-line monitoring) και ελέγχου όλων των συνδεδεμένων PoS. Επίσης, διαχειρίζεται τη βάση δεδομένων του καταστήματος (που μπορεί να βρίσκεται στον ίδιο ή σε διαφορετικό, πιθανόν απομακρυσμένο server).

Πλήρης αυτοματοποίηση και συστηματοποίηση των λειτουργιών του καταστήματος

Για τις επιχειρήσεις που ζητούν την αποκέντρωση των διαδικασιών και τη διενέργεια κατά το δυνατό περισσότερων ελέγχων στα σημεία εισόδου (καταστήματα) της επιχείρησης και όχι σε κεντρικό επίπεδο (και με τις οικονομίες κλίμακας που κάτι τέτοιο συνεπάγεται), το SingularLogic Retail System/Back-Office είναι η λογική επιλογή. Απόλυτα εναρμονισμένο με το SingularLogic Retail System/Front-Office, έρχεται να δώσει μια καθολική κάλυψη στις μηχανογραφικές ανάγκες του υποκαταστήματος μιας αλυσίδας πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών.

Διαθέτει λειτουργίες ειδικά μελετημένες για καταστήματα τροφίμων (supermarket, delicatessen), πολυκαταστήματα και εξειδικευμένα καταστήματα (ειδών πολυτελείας, ηλεκτρονικών κλπ). Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι η επέκταση της έννοιας του «εικονικού» καταστήματος του SingularLogic Retail System/Front-Office όχι μόνο στις υποστηρικτικές λειτουργίες αλλά και στους αποθηκευτικούς χώρους, δίνοντας έτσι την απαιτούμενη ευελιξία για την ολοκληρωμένη υποστήριξη και των πιο πολύπλοκων μοντέλων δραστηριότητας (όπως τα «shops-in-shop»).

 

Η εφαρμογή μπορεί να συνοδευτεί από extra εξοπλισμό αν πρόκειται για εταιρία με ζυγιζόμενα είδη
Μπορείτε να δείτε παραδείγματα στα παρακάτω pdf

 Bizerba K-high touchscreen weighing scales

 K-class
 K-class Image