Κεντρική Σελίδα Προϊόντα Software Custom Εφαρμογές UniRS - Unicomp Retail Support

PostHeaderIcon UniRS - Unicomp Retail Support

Unicomp Custom

Το UNIRS (UNIcomp Retail Support) είναι ένα πακέτο εφαρμογών που σκοπό έχουν να βελτιώσουν τις συνθήκες και να διευκολύνουν τις καθημερινές διαδικασίες των καταστημάτων λιανικής . Αποτελείται από αυτοτελείς εφαρμογές ,(αυτό σημαίνει πως μπορούν να εγκατασταθούν ανεξάρτητα η μια από την άλλη) με κοινό περιβάλλον εργασίας που τρέχουν σε φορητά τερματικά (PDA) και συνεργάζονται με τις εφαρμογές Control, SRS,SEN, Eurofasma Next της SingularLogic.

Οι εφαρμογές που περιλαμβάνονται είναι οι εξής :

 • Απογραφή
 • Νέες Τιμές
 • Έλεγχος τιμών (online)
 • Έλεγχος Ύπαρξης Ειδών
 • Παραλαβές
 • Παραγγελίες
 • Επιστροφές


Απογραφή

Η εφαρμογή «Απογραφή» αποτελείται από δυο ξεχωριστά τμήματα, ένα για pc και ένα για pda. Εγκαθίσταται και εκτελείται στον Η/Υ του πελάτη και πραγματοποιεί την φόρτωση από το backoffice σε προσωρινή βάση δεδομένων των παρακάτω:

 • Αρχείο ειδών
 • Υπόλοιπα ειδών
 • Τελευταία τιμή κόστους ανά είδος.

Η λειτουργικότητα της εφαρμογής περιλαμβάνει :

 • Μεταφορά των δεδομένων στο φορητό (pda).
 • Μεταφορά της απογραφής από φορητό στην προσωρινή βάση δεδομένων.
 • Δυνατότητα απεικόνισης της απογραφής στην οθόνη και εξαγωγή σε excel
 • Υπολογισμούς διαφορών απογραφής
 • Ενημέρωση του backoffice με τις ποσότητες που προκύπτουν από τους υπολογισμούς διαφορών απογραφής.

Το τμήμα pda , εγκαθίσταται και εκτελείται σε φορητό τερματικό (pda) και χρησιμοποιείται για την απογραφή (σκανάροντας τα barcodes των ειδών και πληκτρολογώντας την ποσότητα που απογράφουμε).

 

Νέες τιμές

Η εφαρμογή «Νέες Τιμές» αποτελείται από δυο ξεχωριστά τμήματα, ένα για pc και ένα για pda. Το ένα τμήμα εγκαθίσταται και εκτελείται στον Η/Υ του πελάτη και

 • Πραγματοποιεί την φόρτωση των ειδών από το backoffice σε προσωρινή βάση δεδομένων
 • Πραγματοποιεί την μεταφορά του αρχείου ειδών στο φορητό
 • Πραγματοποιεί την ενημέρωση νέων τιμών από φορητό στην προσωρινή βάση δεδομένων.
 • Τέλος πραγματοποιεί την ενημέρωση του backoffice με τις νέες τιμές.

Το δεύτερο τμήμα εγκαθίσταται και εκτελείται στο φορητό τερματικό (pda) και χρησιμοποιείται για την καταγραφή των τιμών στα είδη (σκανάροντας τα barcodes των ειδών και πληκτρολογώντας την τιμή που επιθυμούμε).

 

Έλεγχος τιμών

Η εφαρμογή «Έλεγχος Τιμών» καθότι λειτουργεί on-line , αποτελείται από δυο αλληλοεξαρτώμενα τμήματα. Το ένα τμήμα εγκαθίσταται και εκτελείται στον Η/Υ του πελάτη και αναλαμβάνει την επικοινωνία του pda με την βάση δεδομένων.

Το δεύτερο τμήμα εγκαθίσταται και εκτελείται στο φορητό τερματικό (pda) και χρησιμοποιείται για την εμφάνιση της τιμής για το επιθυμητό είδος (σκανάροντας το barcode του είδους , επιστρέφει την τιμή πώλησης στην οθόνη του pda).

Έλεγχος ύπαρξης ειδών

Η εφαρμογή «Έλεγχος ύπαρξης ειδών» αποτελείται από δυο ξεχωριστά τμήματα, ένα για pc και ένα για pda.

Το ένα τμήμα εγκαθίσταται και εκτελείται στον Η/Υ του πελάτη και αναλαμβάνει την φόρτωση των ειδών από το backoffice σε προσωρινή βάση δεδομένων και την μεταφορά του αρχείου ειδών στο φορητό .

Το δεύτερο τμήμα εγκαθίσταται και εκτελείται στο φορητό τερματικό (pda) και χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ύπαρξης του σκαναρισμένου barcode στο αρχείο ειδών.

Παραλαβές

Η εφαρμογή «Παραλαβές» αποτελείται από δυο ξεχωριστά τμήματα, ένα για pc και ένα για pda.Το ένα τμήμα εγκαθίσταται και εκτελείται στον Η/Υ του πελάτη και:

 • Πραγματοποιεί την φόρτωση των ειδών από το backoffice σε προσωρινή βάση δεδομένων.
 • Πραγματοποιεί την μεταφορά του αρχείου ειδών στο φορητό.
 • Πραγματοποιεί την μεταφορά των παραλαβών από φορητό στην προσωρινή βάση δεδομένων.
 • Παρέχει την δυνατότητα απεικόνισης των παραλαβών στην οθόνη και εξαγωγή σε excel

Το δεύτερο κομμάτι εγκαθίσταται και εκτελείται στο φορητό τερματικό (pda) και χρησιμοποιείται για την καταγραφή των ειδών που παραλήφθησαν ως εξής :

 • Επιλέγουμε τον προμηθευτή και την ημερομηνία παραλαβής και στην συνέχεια σκανάρουμε τα barcodes των ειδών και πληκτρολογούμε την ποσότητα που παραλαμβάνουμε.

Παραγγελίες

Η εφαρμογή «Παραγγελίες» αποτελείται από δυο ξεχωριστά τμήματα, ένα για pc και ένα για pda. Το ένα τμήμα εγκαθίσταται και εκτελείται στον Η/Υ του πελάτη και:

 • Πραγματοποιεί την φόρτωση των ειδών από το backoffice σε προσωρινή βάση δεδομένων.
 • Πραγματοποιεί την μεταφορά του αρχείου ειδών στο φορητό.
 • Πραγματοποιεί την μεταφορά των παραλαβών από φορητό στην προσωρινή βάση δεδομένων.
 • Παρέχει την δυνατότητα απεικόνισης των παραγγελιών στην οθόνη και εξαγωγή σε excel.

Το δεύτερο τμήμα εγκαθίσταται και εκτελείται στο φορητό τερματικό (pda) και χρησιμοποιείται για την καταγραφή των ειδών προς παραγγελία ως εξής :

 • Επιλέγουμε τον προμηθευτή και την ημερομηνία παραγγελίας και στην συνέχεια σκανάρουμε τα barcodes των ειδών και πληκτρολογούμε την ποσότητα που επιθυμούμε να παραγγείλουμε.

 

Επιστροφές

Η εφαρμογή «Επιστροφές» αποτελείται από δυο ξεχωριστά τμήματα, ένα για pc και ένα για pda. Το ένα τμήμα εγκαθίσταται και εκτελείται στον Η/Υ του πελάτη και:

 • Πραγματοποιεί την φόρτωση των ειδών από το backoffice σε προσωρινή βάση δεδομένων.
 • Πραγματοποιεί την μεταφορά του αρχείου ειδών στο φορητό.
 • Πραγματοποιεί την μεταφορά των παραλαβών από φορητό στην προσωρινή βάση δεδομένων.
 • Παρέχει την δυνατότητα απεικόνισης των επιστροφών στην οθόνη και εξαγωγή σε excel.

Το δεύτερο τμήμα εγκαθίσταται και εκτελείται στο φορητό τερματικό (pda) και χρησιμοποιείται για την καταγραφή των ειδών που επιστρέφονται στον προμηθευτή ως εξής :

 • Επιλέγουμε τον προμηθευτή και την ημερομηνία επιστροφής και στην συνέχεια σκανάρουμε τα barcodes των ειδών και πληκτρολογούμε την ποσότητα που επιθυμούμε να επιστρέψουμε.