Κεντρική Σελίδα Προϊόντα Software Ξενοδοχειακές Εφαρμογές

PostHeaderIcon Ξενοδοχεία

Singular Hotel System

 Το Hotel είναι η πιο σύγχρονη και προηγμένη λύση για την ολοκληρωμένη διαχείριση και αυτοματοποίηση των ξενοδοχειακών μονάδων. Ενσωματώνοντας την πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία της SingularLogic, το Hotel σχεδιάστηκε εξ ολοκλήρου «μέσα» στα ξενοδοχεία. Είναι άριστα προσαρμοσμένο στις καθημερινές συνθήκες λειτουργίας τους και επιπλέον λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές σημερινές αλλά και μελλοντικές ανάγκες ενός σύγχρονου ξενοδοχείου.

 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 

 

Ενιαίο σύστημα για ολόκληρο το Ξενοδοχείο


Παρακολουθούνται ταυτόχρονα όλα τα τμήματα του ξενοδοχείου, χρησιμοποιώντας μια ενιαία εφαρμογή και μια
κεντρική βάση δεδομένων. Επιτυγχάνεται η μείωση του κόστους λειτουργίας, η συνολική παρακολούθηση των διάφορων ενεργειών και λογαριασμών πελατών, η δυνατότητα εφαρμογής αποτελεσματικών ενεργειών marketing και πιστότητας πελατών και τέλος η ορθή και γρήγορη λήψη σημαντικών επιχειρηματικών αποφάσεων.

 

 

 Άμεση λειτουργία

 Ελαχιστοποίηση του χρόνου εγκατάστασης και εκμάθησης, επιτυγχάνοντας τη γρηγορότερη δυνατή έναρξη χρήσης της εφαρμογής κάτω από πραγματικές συνθήκες.

 

Ανεξαρτησία από Hardware

 Το πρόγραμμα συνεργάζεται με όλα τα γνωστά μοντέλα Hardware και περιφερειακών, ώστε να αξιοποιηθεί ο υπάρχον εξοπλισμός, να επιλεγεί το μοντέλο και το είδος των περιφερειακών με βάση μόνο τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την τιμή, ενώ υπάρχει δυνατότητα μελλοντικής υποστήριξης και άλλων πιο σύγχρονων μοντέλων. Το Hotel κάνει χρήση της πιο προηγμένης τεχνολογίας πληροφορικής σε παγκόσμιο επίπεδο, και έτσι διατηρεί την αξία του ανεξάρτητα από τις εξελίξεις στον τομέα των υποδομών πληροφορικής.

 

Απόλυτη προσαρμοστικότητα

 Πλήρως παραμετρική εφαρμογή, που εύκολα προσαρμόζεται στις ειδικές ανάγκες κάθε ξενοδοχειακής μονάδας, καλύπτοντας πλήρως όλες τις ιδιαιτερότητές της.

 

Έλεγχος και Πληροφόρηση

Η εφαρμογή παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο (realtime) όλες τις λειτουργίες ενός σύγχρονου ξενοδοχείου,

παρέχοντας ταυτόχρονα άμεση συγκεντρωτική και αναλυτική πληροφόρηση. Διαθέτει πλήρες σύστημα εκτυπώσεων με στατιστικά και ιστορικά στοιχεία, με δυνατότητα πλήρους παραμετροποίησης, επεξεργασίας και μεταφοράς στοιχείων σε άλλες εφαρμογές (π.χ. σε Ms-Excel αρχείο).


 

 Αποτελεσματικές Προβλέψεις

Διαθέτοντας πολλούς και διαφορετικούς τρόπους παρακολούθησης της κατάστασης των κρατήσεων (Booking position), του προϋπολογισμού (Budget) και των προβλέψεων (Forecasts) για κάθε ξενοδοχειακή μονάδα με βάση τα πραγματικά δεδομένα, καθώς και με την άμεση σύγκριση των μελλοντικών στοιχείων με τα ήδη υπάρχοντα, η εφαρμογή προσφέρει ακριβή προγνωστικά και αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την αποτελεσματικότερη παρα κολούθηση των στόχων του ξενοδοχείου και τη λήψη των σχετικών αποφάσεων.

 

 

Συνεχής & Αξιόπιστη Υποστήριξη

Υποστηρίζεται από το μεγαλύτερο πανελλαδικό δίκτυο αντιπροσώπων, 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.

 

 

 

Ευελιξία για τις σημερινές & μελλοντικές ανάγκες

Απευθύνεται σε ξενοδοχειακές μονάδες, ανεξαρτήτως μεγέθους, λόγω των συνδυασμών που προσφέρεται, αλλά και των extra λειτουργιών που διαθέτει. Κάθε συνδυασμός προσφέρει άμεσα αυτό που είναι απαι-

τητό για το σήμερα, παρέχοντας παράλληλα δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης και εξασφαλίζοντας πλήρως την αξία της αρχικής επένδυσης.

 

 

 

 Τι Περιλαμβάνει

 

 

Front Office: Πλάνα δωματίων & κρατήσεων, Τιμο-

κατάλογοι-Ειδικά πακέτα (all inclusive), Προτιμολό-

γηση-Συγκεντρωτική Τιμολόγηση, Χρεώστες–Ιστορι-

κό πελατών, Ανταλλαγή συναλλάγματος, Εσωτερικός

έλεγχος, Reporting και κρατήσεις γκρουπ, Προϋπολο-

γισμοί-Προβλέψεις, Ανταγωνισμός και Προγράμματα

Πιστότητας-Προσφορών, Οροφοκομία.

Ø  Interface FO – Τηλεφωνικό Κέντρο: Επιτρέπει

       τη σύνδεση των υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου

       (PABX).

Ø  Interface FOLocking System: Υποστηρίζει τη σύνδεση ηλεκτρομαγνητικών ή μηχανικών κλειδαριών.

Ø  Interface FO – PAY TV: Υποστηρίζει τη σύνδεση

των υπηρεσιών PAY TV.

Ø  Interface FO – Γενική Λογιστική: Σύνδεση με όλες  τις λογιστικές εφαρμογές, μεταφέροντας τα έσοδα (βάσει παραστατικών ή main courante) και τα υπόλοιπα των χρεωστών.

Ø  Internet Reservations: On-line σύνδεση με το site

του Ξενοδοχείου για κρατήσεις μέσω internet.

Ø  Consolidation Data: Για την συγκέντρωση στατι-

στικών αλυσίδας ξενοδοχείων.

Ø  Point of Sales: Διαχείριση πωλήσεων των τμημάτων ενός ξενοδοχείου (bar-εστιατόριο κλπ), υποστήριξη ταμειακών συστημάτων (PoS) & Touch Screen και επικοινωνία με το Front Office

Ø  Mobile PoS: Χρήση ασύρματων τερματικών για παραγγελιοληψία στους χώρους εστίασης.

Ø  Food & Beverage: Διαχείριση ξενοδοχειακής αποθήκης.

Ø  Interface F&B – Γενική Λογιστική: Σύνδεση με λογιστικές εφαρμογές, μεταφέροντας τα παραστατικά των προμηθευτών και τα υπόλοιπα των προμηθευτών.

Ø  Sales & Catering: Το κύκλωμα του Sales & Catering καλύπτει Sales & Marketing λειτουργίες του ξενοδοχείου καθώς και τα Events & Functions αυτού.

Ø  Spa: Για την διαχείριση των Spa μέσα από ένα εξελιγμένο CRM (Σύστημα διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων).