Κεντρική Σελίδα Υπηρεσίες

PostHeaderIcon Data Recovery

Η UNICOMP στα πλαίσια της ευρύτερης ανάπτυξης των υπηρεσιών της προς τους πελάτες και συνεργάτες της, επεκτείνει τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και στον τομέα της ανάκτησης δεδομένων από κάθε μορφής αποθηκευτικό μέσο όπως Hard disk τύπου ATA/SATA/SAS/SCSI, RAID, USB flash drive, Μemory card, CD/DVD, Sim card.

Η UNICOMP , γνωρίζοντας το πόσο σημάντικα είναι τα δεδομένα των επιχειρήσεων σήμερα αλλά και εφαρμόζοντας μιαλογική τιμολογιακή πολιτική δίνει την δυνατότητα ανάκτησης δεδομένων χωρίς να ξοδευτεί μια περιουσία.

Διαδικασία

Διάγνωση προβλήματος και σύνταξη σχετικής αναφόρας. H διαγνωστική αναφορά που σας αποστέλλεται περιλαμβάνει μια από τις παρακάτω περιπτώσεις αναλόγως την καταστροφή που έχει υποστεί ο εξοπλισμός σας.

Περίπτωση Α : Logical Recovery

H λογική αποκατάσταση περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις αποκατάστασης στοιχείων που δεν περιλαμβάνουν φυσικό πρόβλημα του μέσου (π.χ. σε κινητά ή στάθερά μέρη του δίσκου). Παραδείγμα τέτοιων περιπτώσεων είναι system corruption, accidental formatting, overwritten data, πρόβλήματα από ιούς, corrupt βάσεων δεδομένων κλπ.

Περίπτωση Β: Physical Recovery

H φυσική αποκατάσταση περιλαμβάνει τις φυσικές ζημιές του εξοπλισμού και συνήθως συνδέεται με τα εσωτερικά μέρη αυτού (όπως ζημιά από υπέρταση, φωτιά, νερό, πτώση, ζημιές στα κινούμενα μέρη κλπ.) Σε αυτή την περίπτωση έχουμε τις εξής υποπεριπτώσεις που θα προσδιορίζονται στην διαγνωστική αναφορά:

  • Β1: Σίγουρη ανάκτηση δεδομένων 
  • Β2: Ανάκτηση δεδομένων με κάποιο ποσοστό επιτυχίας
  • Β3: Μη δύνατη ανάκτηση δεδομένων για λόγους που θα αναφέρονται στην διαγνωστική αναφορά

Ηθική δέσμευση

Η διαδικασία ανάκτησης δεδομένων ελέγχεται από το British Computer Society και δεσμεύεται με κώδικα δεοντολογίας για την εμπιστευτικότητα των δεδομένων.

Οροι & Προυποθέσεις:

• Τα δεδομένα που ανακτήθηκαν επιστρέφονται σε DVD